reklama - bezpłatna baza noclegowa

Kampinoski Park Narodowy

Kampinoski Park Narodowy utworzono w 1959 roku. Park ten leży w województwie mazowieckim tuż przy północno zachodnich obrzeżach Warszawy. Obejmuje rozległe tereny Puszczy Kampinoskiej. Jest jednym z dwu parków narodowych w świecie położonych w bezpośrednim sąsiedztwie stolicy państwa, która jest "zielonymi płucami Warszawy". Kampinoski Park Narodowy jest rezerwatem biosfery UNESCO. Wydmy są najważniejszym elementem budowy terenu Puszczy. Powierzchnia parku wynosi 38544 ha, w tym 68 ha zajmuje Ośrodek Hodowli Żubrów. W Kampinoskim Parku Narodowym dominują lasy (ok.71 %), a wśród nich bory mieszane. Występuje tu około 1370 gatunków roślin naczyniowych. Liczba gatunków chronionych całkowicie wynosi 74, a chronionych częściowo 20. Obszar Kampinoskiego Parku Narodowego ze względu na skrajnie występujących odmienne warunki, stwarza dogodne warunki do życia wielu gatunkom zwierząt.

Kampinoski Park Narodowy zwiedza w ciągu roku ok. milion turystów. Do ich dyspozycji jest prawie 360 km znakowanych pieszych szlaków turystycznych. Część szlaków w rejonie położonym najbliżej Warszawy spełnia rolę tras przechadzkowych. Szlaki umożliwiają dowolne kombinacje tras wycieczkowych. Na terenie parku istnieją obozowiska i parkingi. Są tu znakowane szlaki rowerowe o długości 200 km. Dopuszcza się także turystykę konną na określonych trasach po uzyskaniu zezwolenia Parku.

Dane kontaktowe:
Kampinoski Park Narodowy
ul. Tetmajera 38, 05-080 Izabelin
tel. (022) 722 60 01, 722 60 21, fax:(022) 722 65 60

Brak artykułów w tej kategorii

KATEGORIE